>

Algemene leveringswoorwaarden:

 

Algemene Tarieven:

Voorrijkosten
Kilometervergoeding / km
Uurtarief arbeid/onderhoud
Uurtarief ontwerp/projectwerk
Aanbetaling boven bedrag offerte

 

€ 00,-
€ 0,40
€ 52,-
€ 66,-
€ 300,-

Voorwaarden EDfacory:

Voor ieder definitief project overleggen wij een offerte bevestiging.

Voor aanvang van productie-opdracht dient de bevestiging voor akkoord onder vermelding van het
opdrachtnummer via mailreply of ondertekend te zijn toegestuurd. Tevens dient de voorschotnota betaald te zijn
Voor aanbetalingen ontvangt u een voorschotnota: 50%/50% na oplevering.
Facturen dienen 14 dagen na factuurdatum overgemaakt worden op onze bankrekening.
Indien betalingen worden verzuimd, worden deze overgedragen aan een incassobureau.

Meerwerk wordt vooraf kenbaar gemaakt.
Extra kosten zijn in overleg en worden vooraf kenbaar gemaakt.
Alle ontwerpen van ED zijn geregistreerd en blijven daarmee eigendom van EDfactory©.
Indien een ontwerp wordt doorgestuurd en of andere wijze wordt gebruikt moet daar eerst
toestemming van EDfactory©/ED voor verkregen worden.

Garantie:

Op alle door Edfactory gefabriceerde of geleverde producten is drie jaar garantie van toepassing.
Op geleverde goederen of apparatuur is de fabrieksgarantie van toepassing.
Op interieur- en onderhoudswerk is zes maanden herstelgarantie van toepassing, mits de gegeven instructies worden opgevolgd.

Door ondeugdelijk gebruik vervalt de garantie op alle producten.
Slijtage en krassen in of op het product na geaccepteerde oplevering/ontvangst valt niet onder de garantievoorwaarden.